เก็บกระเป๋าเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ ที่เมืองเจราช (Jerash) เมืองพันเสา และปอมเปอีแห่งตะวันออก ที่โลกไม่เคยลืมในอาณาจักรยุคโรมันโบราณที่ประเทศจอร์แดน
Share

เก็บกระเป๋าเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์ ที่เมืองเจราช (Jerash) เมืองพันเสา และปอมเปอีแห่งตะวันออก ที่โลกไม่เคยลืมในอาณาจักรยุคโรมันโบราณที่ประเทศจอร์แดน