ยินดีต้อนรับสู่บริการรับยื่นวีซ่าแบบครบวงจร

ให้คำปรึกษาการทำ รับยื่น วีซ่าเชงเก้น วีซ่า USA วีซ่า UK วีซ่าออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ

เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการท่องเที่ยวอย่างครอบคลุม รวมถึงความช่วยเหลือด้านวีซ่าทุกประเทศ วีซ่าทุกประเภท ประกันการเดินทาง การจองเที่ยวบิน และโปรแกรมทัวร์ส่วนบุคคล วางใจในความเชี่ยวชาญของเราเพื่อทำให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ

การจะผ่านเข้าประเทศของเขาได้ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ ความพอใจของเขาด้วย ถ้าเห็นว่า ไม่ มันก็ต้องไม่ ไม่ใช่ว่า เอกสารครบหมด ถูกต้องแล้ว จะได้เสมอไป เพราะมีอีกหลายเหตุผล ที่จะไม่ให้เข้าประเทศ เช่น เรื่องความมั่นคงของประเทศ แต่โดยปกติทั่วไปก็ผ่านได้ไม่มีปัญหาอะไร และที่สำคัญ

“ข้อมูลของแต่ละสถานทูต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยทางสถานทูต ไม่จำเป็นต้องแจ้ง ให้เราทราบ ?”