สำรวจ San Pedro de Atacama ทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลก และสวยที่สุดในประเทศชิลี ซึ่งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,400 เมตร!! 
Share

สำรวจ San Pedro de Atacama ทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลก และสวยที่สุดในประเทศชิลี ซึ่งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 2,400 เมตร!! 
test Footrer