ทัวร์เติร์กเมนิสถาน

เที่ยวทัวร์เติร์กเมนิสถาน ประเทศสุดแปลก เมืองหลวงสร้างด้วยหินอ่อน เยือนหลุมก๊าซอัศจรรย์ รับจัดทริปเดินทาง ดูงาน สัมมนา ✆ โทร: 02-100-4651