ทัวร์คีร์กิซสถาน

เที่ยวทัวร์คีร์กิซสถาน ดินแดนแห่งชนเผ่าเทือกเขาเทียนซาน เยือนอารยธรรมใจกลางทวีป ประเทศกลุ่มสถาน รับจัดทริปเดินทาง ดูงาน สัมมนา ✆ โทร: 02-100-4651