พาไปเที่ยวเมืองหลวงของประเทศชิลีที่ซันติอาโก (Santiago) เมืองที่ทันสมัย และมีเสน์ห์ 
test Footrer