ทัวร์ทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียแห่งรัสเซีย (Classic Trans-Siberian railway Russia) ทางรถไฟแห่งความฝัน (23 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2019) - Patourlogy - Let us take you all over the world
transiberia 29

ทัวร์ทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียแห่งรัสเซีย (Classic Trans-Siberian railway Russia) ทางรถไฟแห่งความฝัน (23 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2019)

from ฿150,000฿138,000

เส้นทางรถไฟที่เชื่อมระหว่างมอสโควไปสู่ภาคตะวันออกไกลของรัสเซีย เป็นเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลก และมีส่วนต่อขยายเข้าสู่มองโกเลีย, จีน และเกาหลีเหนือ เริ่มต้นสร้างเมื่อปี ค.ศ. 1891 และเป็นเส้นทางขนส่งเสบียงที่สำคัญสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

 

แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >> https://goo.gl/KuMiaH

 • Reviews 0 Reviews
  0/5
 • Vacation Style Holiday Type
   Discovery, History
  • Activity Level Leisurely
   1/8
  • Group Size Medium Group
   16
  All about the ทัวร์ทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียแห่งรัสเซีย (Classic Trans-Siberian railway Russia) ทางรถไฟแห่งความฝัน (23 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2019).

   

  ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางในเส้นทางรถไฟแห่งความฝัน

  ขบวนรถไฟที่เต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆและคลาสสิคที่สุดของมวลหมู่นักเดินทาง

  เที่ยวกันแบบจุใจกว่า 15 วัน เดินทางผ่านไปกับ ประเทศรัสเซีย รวมระยะทางเกือบ 10,000 กิโลเมตร

  เริ่มต้นตั้งแต่เมืองท่าวอดิโวสต๊อกไปจบที่จัตุรัสแดงอันเป็นหมุดหมายสุดท้ายของทางรถไฟที่กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย

  ถ้าเวลาพร้อมแล้ว โอกาสอยู่ตรงหน้า เราจะพลาดไปได้อย่างไร

  แผนและรายละเอียดการเดินทาง (pdf) >> https://goo.gl/KuMiaH

  ทริปแรก

  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562 

  ราคาท่านละ 138,000 บาท (รวมทุกอย่างแล้ว)

  The tour package inclusions and exclusions at a glance
  What is included in this tour?Items that are included in the cost of tour price.
  • ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้น economy class ตามที่ระบุไว้
  • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
  • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
  • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
  • สำหรับสายการบิน s7 Airlines  อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง กระเป๋า 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม  ขนาดยาวไม่เกิน 55 cm สูงไม่เกิน 40 cm กว้างไม่เกิน 20 cm การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้

  หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน

  What is not included in this tour?Items that are not included in the cost of tour price.
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
  • ค่าทิปโดยเฉลี่ย 3 USD/ท่าน/วัน
  1. Day 1 Bangkok - Vladivostok

   24.00 น.  พร้อมกันที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน S7 airline

   03.00 น.  ออกเดินทางสู่วลาดิวอสตอค(Vladivostok) สายการบิน S7 airline (S7-546)

   13.35 น.  เดินทางถึงสนามบินวลาดิวอสตอค (Vladivostok) รอรับกระเป๋าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง

   16.30 น.  เดินทางถึงตัวเมืองวลาดิวอสตอค (Vladivostok) จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

   18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร Azimut Vladivostok 4 หรือเทียบเท่า

  2. Day 2 Vladivostok - Downtown

   10.00 น.

   เริ่มโปรแกรม City tour เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำ S-56 เรือดำน้ำชั้นสตาลิน (Srednaya – ขนาดกลาง)ที่เคยเข้าประจำการในกองทัพเรือโซเวียตและเคยเข้าร่วมรบในสมรภูมิแอตแลนติกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะปลดประจำาการในปี 1955 และแปลงสภาพเป็นพิพิธภัณฑ์เรือดำน้ำในปี 1975 จากนั้นชมซุ้มประตูนิโคลัสที่เป็นซุ้มรับเสด็จซาเรวิชนิโคลัส (ซึ่งต่อมาคือซาร์นิโคลัสที่ 2) ในวโรกาสที่พระองค์เสด็จเปิดเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรีย ขึ้นจุดชมวิว Eagle Nest ที่สามารถเก็บภาพมุมกว้างอ่าว Golden Horn และสะพานแขวน Golden Bridge แลนด์มาร์คสำคัญของเมือง

   13.00 น

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารทะเล

   15.00 น

   เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมณฑลปรีโมร์สกี้ อาร์เซนีเยฟ () ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของภูมิภาคตะวันออกไกลทั้งด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติเดินชมย่านมิลลิโอนก้า (Millionka Quarter) ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าดั้งเดิม เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของกรรมกรชาวจีนและกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมของเมืองจนกระทั่งในยุคทศวรรษที่ 1930 ที่ทางการโซเวียตกวาดล้างและกำจัดแหล่งเสื่อมโทรม ปัจจุบันเหลือเพียงอาคารอิฐแดงในยุคกลางศตวรรษที่ 19 เป็นอนุสรณ์และปิดท้ายด้วยสถานีรถไฟวลาดิวอสตอค ณ หลักกิโลเมตรที่ 9288 หมุดกิโลเมตรสุดท้ายปลายทาง

   18.30 น

   รับประทานอาหารค่ำพร้อมการแสดงพื้นเมือง

   20.00 น

   กลับที่พัก

    

  3. Day 3 Vladivostok – Russky Bridge – Train 007N

   9.00 น.

   เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ ออกเดินทางไปยังกองบัญชาการตำรวจลับ KGB (ex-NKVD) – ซึ่งตั้งอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินใจกลางเมืองและเป็นที่ประชุมลับของคณะกรรมกลางของพรรคคอมมิวนิสต์ภูมิภาคตะวันออกไกลและ (อาจจะ) เคยเป็นที่สอบสวนนักโทษการเมืองเมื่อกาลครั้งหนึ่ง

   13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

   14.00 น.

   ออกเดินทางไปยังเกาะรัสเซียโดยข้ามสะพานแขวนรุสกี้ ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก สร้างแล้วเสร็จในปี 2012 รับการประชุม APEC ที่วลาดิวอสต็อกเป็นเจ้าภาพ นำท่านชมกองทหารปืนใหญ่วาราชิโลฟที่ตั้งขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 กาลครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อเป็นป้อมปืนใหญ่ทางทะเลที่ทรงอานุภาพมากที่สุดของโลกเมื่อครั้งดินแดนแถบนี้ยังมีความเสี่ยงกับภัยคุกคามของจักรวรรดิญี่ปุ่น ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศกับอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ ได้

   18.30 น. รับประทานอาหารค่ำพร้อมการแสดงพื้นเมือง

   22.50 น. ขบวนรถไฟที่ 007N ออกเดินทางจากสถานีรถไฟวลาดิวอสตอค

  4. Day 4,5 Train 007N (Vladivostok -Irkutsk)

   ใช้ชีวิตบนรถไฟ ทานอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น บนรถไฟ

  5. Day 6 Irkutsk

   ใช้ชีวิตบนรถไฟ ทานอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น บนรถไฟ
   22.35 น ขบวนรถไฟที่ 007N เดินทางถึงสถานีอิร์คุตสก์ เดินทางเข้าที่พัก

  6. Day 7 Listvyanka – Irkutsk

   9.00 น.

   ออกเดินทางไปยังตำบลลิสต์เวียนกา แหล่งชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำอังการาและริมทะเลสาบไบคาล(เดินทาง 1 ชม. เศษ) เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งตัลซึย (Taltsy Folk-Architectural Museum) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่รวบรวมสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน เรือนที่พัก หรือ ป้อมไม้ ตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 18 ถึง 20 เข้าชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล (Baikal Museum) พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับระบบนิเวศวิทยาอันเป็นเอกลักษณ์ของทะเลสาบ ไม่ว่าจะเป็นปลาโอมุลหรือแมวน้ำไบคาล

   13.00 น รับประทานอาหารกลางวัน

   15.15 น พาท่านเดินเล่นและช้อปปิ้ง ณ ย่าน 130 ซึ่งเป็นย่านถนนคนเดินที่มีคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านของที่ระลึกและห้างสรรพสินค้าของคนที่นี่

   17.00 น อาหารค่ำ

    

  7. Day 8 Train 069

   10.00 น.

   เช็คเอาต์พร้อมสัมภาระ เริ่มท่องเมืองอิร์คุตสก์ ฉายาปารีสแห่งไซบีเรีย ชมจัตุรัสสามโบสถ์โบสถสามหลังที่สร้างในรูปแบบแตกต่างกันไป อาทิ รูปแบบดั้งเดิม รูปแบบไซบีเรียนบาโร้ก-รัสเชียนคลาสสิก และ โรมันคาธอลิก ชมอนุเสาวรีย์ ยาคอฟ โปคาบอฟ นายทหารรับจ้างผู้ก่อตั้งเมืองอิรคุตสก์ เดินลัดเลาะเลียบฝั่งแม่น้ำอังการาไปจนจดประตูมอสโก

   12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

   13.30 น. อิสระเดินเล่น ณ จัตุรัสคิรอฟ ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจรวมไปถึงสันทนาการของชาวเมืองอิร์คุตสก์

   15.15 น. ออกเดินทางไปยังสถานีรถไฟอิร์คุตสก์

   16.14 น. ออกเดินทางจากสถานีรถไฟอิร์คุตสก์ด้วยขบวนรถไฟที่ 069 เวลา 17.14
   รับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ

  8. Day 9,10 Train 069 (Irkutsk - Yekaterinburg)

   ใช้ชีวิตบนรถไฟ ทานอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น บนรถไฟ
   22.00 น ถึงเยคาเทรินเบิร์กเข้าที่พัก

  9. Day 11 Yekaterinburg

   8.00 น. รับประทานอาหารเช้า

   9.30 น.

   เดินทางไปชมอนุสาวรีย์รอยต่อทวีปยุโรปและเอเชียซึ่งใช้เทือกเขาอูราลเป็นหมุดหมายทางธรรมชาติ เป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตที่คุณจะได้ลองเอาเท้าทั้งสองข้างวางอยู่กันคนละทวีป

   11.00 น.

   ชมวัดหยดเลือดที่สร้างบนบ้านอิปาเทียฟหลังเดิมที่เป็นสถานที่เกิดการสังหารโหดหมู่ราชวงศ์โรมานอฟ ที่นี่เป็นหนึ่งสถานที่สำคัญที่สุดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์รัสเซียสมัยใหม่

   12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน บ่ายเที่ยวในเมือง

   18.17 น.

   เดินทางด้วยรถไฟขบวน 139 ไปยังเมืองคาซาน (รถไฟออกทุกวัน)
   รับประทานอาหารค่ำบนรถไฟ

  10. Day 12 Kazan - Bulgar

   7.30 น. ขบวนรถไฟมาถึงสถานีรถไฟคาซาน พบกับคณะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและเดินทางเข้าที่พัก

   9.30 น. ออกเดินทางสู่นครเก่าตาตาร์แห่งบุลการ์ (เดินทางราวเกือบ 3 ชม.)

   12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

   13.30 น.

   ชมนครเก่าบุลการ์ ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองเป็นราชธานียนเนินริมฝั่งแม่น้ำโวลกาแห่งโวลกาบอลกาเรียตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 จวบจนศตวรรษที่ 15 ที่นครหลวงแห่งนี้ ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางของบรรดานครรัฐของรัฐข่านกระโจมทอง (Golden Horde) อดีตจักรววรดิมองโกลที่เคยยิ่งใหญ่ และได้ทำศึกแย่งชิงความยิ่งใหญ่กันเองในหมู่อารยธรรมชนเผ่าบนหลังม้า ก่อนที่จะโดนยึดครองโดยรัสเซียหลังจากที่รัสเซียทำสงครามชนะอย่างเด็ดขาดต่อรัฐข่านแห่งคาซานเปิดทางให้รัสเซียบุกเบิกขยายดินแดนออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลดังเช่นทุกวันนี้ ในสมัยซาร์ปีเตอร์มหาราช มีดำริให้มีการออกกฎหมายที่คุ้มครองและรักษาสถานที่ประวัติศาตร์เป็นฉบับแรกๆ โดยในบริเวณนี้ ประกอบไปด้วย หอคอยใหญ่ หอคอยน้อย อาคารขาว อาคารดำ สุสานข่าน เป็นต้น ที่สำคัญได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2014

   16.30 น. เดินทางกลับคาซาน (เดินทางราว 3 ชม.)

   19.30 น. รับประทานอาหารค่ำและกลับที่พัก

  11. Day 13 Kazan - Train 001G

   9.30 น.

   ออกเดินทางไปชมเครมลินแห่งคาซาน (Kazan Kremlin) อันเป็นราชธานีและเมืองป้อมเก่าของรัฐข่านแห่งคาซาน ก่อนที่จะโดนทำลายอย่างราบคาบในสงครามกับซาร์อิวานที่ 4 ผู้โหดเหี้ยมแห่งรัสเซียและได้มีการบูรณะขึ้นใหม่ทั้งหมดด้วยการสร้างกำแพงหินขาวล้อมรอบแทนที่ ชมมัสยิดคอลชารีฟ มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างแล้วเสร็จในปี 2005 เพื่อระลึกถึงมัสยิดคอลชารีฟหลังเดิมที่โดนทำลายไปในปี 1552 ช่วงสงครามกับซาร์อิวานที่ 4 ชมกอคอยสุยุมบิเกสิ่งก่อนสร้างที่สูงที่สุดในเครมลินแห่งคาซาน ไม่ปรากฎหลักฐานการก่อสร้างหอคอยแห่งนี้ ว่าเป็นมาอย่างไรแต่คาดการณ์ว่าเป็นช่วงศตวรรษที่ 16 – 17 ซึ่งชื่อหอคอยโยงกับพระนามของข่านหญิงแห่งคาซานที่ตำนานกล่าวว่าพระนางกระโดดหอคอยแห่งนี้ เพื่อหนีการแต่งงานกับซาร์อิวานที่ 4 ผู้โหดเหี้ยม

   12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

   13.30 น.

   เข้าชม พิพิธภัณฑ์ชัคชัค (Chak Chak Museum) พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งชื่อตามของว่างท้องถิ่นขาวตาตาร์ ทั้งยังเป็นของทานเล่นที่เป็นที่นิยมในหมู่ชนเผ่าเติร์ก ได้แก่ ชาวบัชคีร์ คาซัค อุซเบก ทาจิก ฯลฯ โดยในพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันของชาวตาตาร์ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง ศตวรรษที่ 20 ต่อเนื่องด้วยพหุศาสนวิหาร (Temple of All Religions) สิ่งก่อสร้างที่รวบรวมสถาปัตยกรรมของ 3 ศาสนา ได้แก่ อิสลาม คริสต์ออร์โธด็อกซ์และยูดาย ซึ่งเป็นการหลอมรวมความแตกต่างที่มีแต่ความสันติอย่างลงตัว สะท้อนความหลากหลายและการยอมรับและเคารพซึ่งกันและกันต่อความหลากหลายเหล่านั้นในดินแดนตาตาร์สถาน ต่อเนื่องด้วยการมุดลงรถไฟใต้ดินคาซานที่ตกแต่งในสไตล์ศิลปะตาตาร์อันเป็นเอกลักษณ์ไม่มีใครเหมือน พาท่านช้อปปิง ณ ถนนบาวมาน (Baumanskaya Street) เพื่อหาซื้อของฝากตาตาร์ก่อนกลับ

   18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ

   19.20 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟคาซาน

   20.00 น. ขบวนรถไฟที่ 001G ออกเดินทางจากสถานีรถไฟคาซาน

    

  12. Day 14 Train 001G - Moscow

   7.10 น. ขบวนรถไฟที่ 001G มาถึงสถานีรถไฟมอสโก พบกับคณะมัคคุเทศก์ท้องถิ่น เดินทางเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนหลังเดินทางไกล

   12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

   13.30 น.

   ออกเดินทางไปชมวัดพระคริสต์ผู้ไถ่ (Cathedral of the Christ Saviour) วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียบูรณะขึ้นมาใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปีแห่งการสถาปนากรุงมอสโก หลังจากนโปเลียนยกทัพ กลับไป พระเจ้าซาร์ได้มีพระบัญชาให้สร้างวิหารแห่งนี้ ขึ้น ถวายแด่พระเจ้าที่ช่วยรักษามอสโกไว้ได้ปิดท้ายด้วยเดินทอดน่อง ณ จัตุรัสแดง (Red Square) สถานที่ที่ถือเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ เคยเป็นฉากหลังของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ในหลายยุคสมัยแม้ในปัจจุบัน ทั้งการสวนสนามเฉลิมฉลองชัยชนะ การประท้วงการใช้อำนาจของรัฐบาลเดินลัดเลาะไปตามจัตุรัสแดง ผ่านหน้าวิหารเซ็นต์บาซิลซึ่งถือเป็นโลโก้หลักของกรุงมอสโก สร้างโดยพระเจ้าอิวานที่สี่ผู้เกรี้ยวกราดเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือพวกตาตาร์และมีตำนานว่าพระองค์สั่งให้ควักลูกตาสถาปนิกผู้สร้างเพื่อมิให้ไปสร้างสิ่งสวยงามแบบนี้ที่ใดอีก ผ่านพระราชวังเครมลินศูนย์กลางการบริหารประเทศตั้งแต่อดีต สุสานเลนิน ห้าง GUM ห้างสรรพสินค้าหรูที่เก่าแก่ และแม่น้ำมอสโกอิสระจับจ่าย ณ ห้าง GUM

  13. Day 15 Moscow – Kremlin, Red Square, Bunker 42

   9.30 น.

   นำท่านสัมผัสความวิจิตรงดงามของ พระราชวังเครมลิน (Kremlin) เข้าชมสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นจุดกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ภายในพระราชวังมโหฬารแห่งนี้ ประกอบด้วยปราสาทราชฐาน โบสถ์ วิหาร พิพิธภัณฑ์ คลังแสง อาวุธยุทธภัณฑ์ หอคอย ป้อมปราการ หอสูง ยอดแหลม และโดมมากมาย มีกำแพงสูง 65 ฟุตรอบพระราชวัง และมีความยาวเกือบ 3 กิโลเมตร จากนั้นนำชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ (Kremlin Armoury Chamber) ซึ่งเก็บรวบรวมศาสตราวุธต่างๆ ที่ใช้ในการสงครามเครื่องประดับและของมีค่ามากมายของกษัตริย์ตั้งแต่สมัยอดีต ชมความงดงามของรถม้าทองคำ มงกุฎทองคำประดับเพชร บัลลังก์เพชร ตลอดจนเครื่องประดับเพชรของพระนางแคทเธอรีน มหาราชินี ซึ่งสวมในวันราชาภิเษกและพิเศษสุดกับการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระคลังเพชร (The Kremlin’s State Diamond Fund) ที่จัดแสดง เพชรทองคำา มรกต อำพัน และอัญมณีมีค่ามากมาย แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และร่ำรวยของราชวงศ์รัสเซีย รวมทั้งไม่พลาดที่จะเข้าชม โบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์เก่าแก่ที่สุดในเครมลิน ใช้สำหรับทำพิธีบรมราชาภิเษกในพระราชวังเครมลิน ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีภาพวาดเขียนสีเฟรสโก และภาพไอคอน แสดงประวัติของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปกับปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ซึ่งเป็นปืนใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และระฆังพระเจ้าซาร์ที่มีน้ำหนักถึง 210 ตัน

   13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน

   14.30 น. เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติมอสโก-เชเรเมเทียวา

   17.30 น. ถึงท่าอากาศยานเชเรเมเทียวา ผ่านกระบวนการลงทะเบียนสัมภาระและออกตั๋วโดยสาร ผ่านพิธีการศุลการกรและตรวจคนเข้าเมืองขาออก

   19.20 น. เที่ยวบินที่ Aeroflot ไฟลต์ SU270 ออกเดินทางสู่กรุงเทพ

  14. Day 16 Moscow - Bangkok

   13.00 น เที่ยวบินที่ SU270 เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  เงื่อนไขการจองและชำระเงิน

  • เมื่อท่านตกลงเดินทางกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะขอเรียกชำระค่ามัดจำการจอง 50% ของราคาทัวร์ตามที่โปรแกรมระบุ หรือชําระเต็มจํานวน โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้ แล้ว Email หลักฐานดังกล่าวมา ทางอีเมล์ที่ [email protected] ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปยังท่าน
  • ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 60 วัน หรือตามที่ระบุในโปรแกรมโดยโอนเข้า บัญชีเช่นกัน และท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินและแจ้งยืนยันการเดินทาง
  • ขอสงวนสิทธิ์การจองให้ท่านที่ชำระค่ามัดจำเข้ามาแล้วเท่านั้น บริษทขอสวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับลูกค้าและยกเลิกการเดินทางของลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามัดจำส่วนที่เหลือล่าช้ากว่ากำหนด

  การจองทัวร์: Booking

  • ติดต่อกลับมาที่บริษัท 096 -640 4534 วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 12:00-20:00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 12:00-19:00 น. เพื่อทำการจองกับเจ้าหน้าฝ่ายขาย และสอบถามข้อมูล
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบจองทัวร์ผ่านเว็บไซต์ กรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

   

  วิธีการชำระเงิน

  • กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชี ชื่อบัญชี นายอรรควิชญ์ หาญนวโชค ธนาคารไทยพาณิชย์ (บิ๊กซี บางบอน) ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 401-332609-1
  • Paypal : [email protected] (หากตัดบัตรเครดิตผ่าน paypal เสียค่าธรรมเนียม 3.2%+11 บาท หากโอนเงินใน paypal เข้า paypal บริษัทไม่เสียค่าธรรมเนียม)
  • บัตรเครดิต สามารถมารูดตัดบัตรได้ที่บริษัทฯ โดยจะมีค่าธรรมเนียม 3% เพิ่มเติม

   

  เมื่อท่านได้ชำระเงินแล้ว กรุณส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email : [email protected] จะถือว่าการจองสมบูรณ์ และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป

  การยกเลิกการจองและการเดินทาง

  1. ยกเลิกทัวร์ใดๆ หลังจากการจองสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมอย่างน้อยท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการไปแล้ว เช่น ตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
  2. ยกเลิกทัวร์ภายใน 60 – 45 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะริบเงิน 50% ของราคาทัวร์
  3. ยกเลิกทัวร์ภายใน 45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่คืนเงินใดๆ

   

  หมายเหตุ

  1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียและ / หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ ในกรณีเหตุสุดวิสัย โดยจะยึดถือผลประโยชน์ของลูกทัวร์เป็นสำคัญ โดยโปรแกรมใหม่ที่เปลี่ยนเข้ามาจะถือว่าให้ประสบการณ์ที่ไม่น้อยกว่าโปรแกรมเดิม เช่นเดียวกันกับที่พักที่อาจจะเปลี่ยนไปจากที่ระบุไว้โดยจะถือให้คุณภาพไม่ต่ำกว่าที่ระบุไว้เช่นเดียวกัน
  3. เนื่องจากรายการท่องเที่ยวนี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ ตามรายการ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ หรือไม่ร่วมในกิจกรรมใดๆ ก็แล้วแต่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าบริการบางส่วนให้แก่ท่าน เพราะเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระล่วงหน้าให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางเป็นเรียบร้อยแล้ว
  4. เนื่องจากเป็นการเดินทางไปทัวร์ต่างประเทศ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ บริษัทฯไม่สามารถ คืนเงินค่าทัวร์บางส่วน หรือทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  5. บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อเดินทางท่องเที่ยวโดยเจตนาบริสุทธิ์และปราศจากเจตนาแอบแฝงเพื่อหลบหนี / เลี่ยงเข้าประเทศ

  การเดินทางในทริปครั้งนี้ ต้องมีสภาพร่างกายประมาณใด

  ถ้าท่านคิดว่าข้อมูลด้านล่าง “ไม่ใช่” ปัญหาของท่านมากกว่า 80% ละก็ แสดงว่าท่านพร้อมที่จะเดินทางไปกับเราแล้วครับ 🙂

  1. การเดินทางครั้งนี้ 15 วัน เราต้องอาศัยโบกี้รถไฟเป็นห้องนอนประมาณ 7-8 วัน หรือครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ความสะดวกสบายของการนอนบนรถไฟอาจจะไม่เหมือนโรงแรม ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวมที่ใช้ร่วมกันภายในโบกี้นั้นๆ และเราไม่สามารถอาบน้ำระหว่างที่เดินทางอยู่บนรถไฟได้ แต่สามารถแปรงฟัน ล้างหน้า ได้ครับ
  2. สภาพห้องนอนภายในโบกี้ จะเป็นแบบ 4 เตียง (เป็นเตียง 2 ชั้น บนและล่าง 2 ฝั่ง) ความกว้างยาวของเตียงถือว่านอนได้สบายสำหรับร่างกายคนไทย แต่ท่านต้องเป็นผู้ที่ปูผ้าที่นอนเอง ใส่ปลอกหมอนเอง โดยสิ่งเหล่านี้จะถูกจัดเตรียมไว้ที่เบาะนอนในขบวนรถไฟรอบนั้นๆ
  3. อาหารระหว่างที่อยู่บนรถไฟ จะเป็นอาหารท้องถิ่นที่ไม่สามารถกำหนดเมนูล่วงหน้าได้ ที่บางครั้งอาจจะไม่ถูกปากคนไทย ดังนั้นอาจจะต้องมีการเตรียมอาหารแห้งบางส่วนไปด้วยล่วงหน้า
  4. ท่านต้องสามารถที่จะช่วยเหลือตนเอง ด้วยการลากกระเป๋าขึ้นรถไฟ หรือสามารถนำกระเป๋าใส่เข้าไปในช่องเก็บของใต้เบาะนอนในรถไฟได้
  5. สำหรับสภาพร่างกายที่แนะนำ ที่จะทำให้ท่านเที่ยวเส้นทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียได้สนุกและปลอดภัย
   1. ถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ เช่น วิ่งรอบสวนลุมพินีได้สบายๆ หรืออาจจะออกกำลังกายในรูปแบบอื่นๆ
   2. เป็นคนที่ไม่มีโรคประจำตัวใดๆที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเช่น ผู้ที่มีโรคประจำตัวหลายโรคและต้องทานยาประจำเป็นจำนวนมากต่อวัน ผู้ที่เป็นโรคหอบหืดที่ต้องพ่นยาเป็นประจำทุกวัน
   3. เป็นผู้ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ดี
  6. โปรแกรมนี้ เหมาะสำหรับท่านที่รักการเดินทางท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ ผู้เดินทางควรมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพที่แข็งแรง เนื่องจากในหลายๆ จุด มีการเดินเท้าขึ้นเขาระยะไกล (ประมาณ 2-3 กิโลเมตร)
  7. เส้นทางของทริป สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่ง อยู่ห่างไกลกันค่อนข้างมาก ดังนั้น อาจมีบางวันที่ต้องนั่งรถนานหลายชั่วโมงขึ้นไป
  8. ที่พักสำหรับทริปนี้ หลังจากพ้นเขตเมืองไปแล้ว จะเป็นลักษณะของที่พักท้องถิ่น อาจไม่สะดวกสบายเหมือนที่พักในเมือง และในบางจุดที่พัก อาจไม่มีไฟฟ้าใช้ตลอดทั้งคืนและมีปลั๊กไฟจำกัด
  9. ห้องน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนอกเมือง เป็นส้วมหลุม และในบางจุดอาจเป็นห้องน้ำตามธรรมชาติ
  10. อาหารส่วนใหญ่ จะเป็นอาหารพื้นเมือง อาจมีรสชาติที่ไม่คุ้นกับคนไทย แต่ทั้งนี้ ทางทีมงานจะเตรียมอาหารเสริม เพิ่มเติมไปบางส่วน
  11. ไม่แนะนำให้นำสัมภาระไปมากเกินความจำเป็น อีกทั้ง ผู้เดินทางสามารถรับผิดชอบสัมภาระส่วนบุคคลได้ตลอดการเดินทาง เนื่องจากที่พักบางจุด ห้องพักอยู่ที่ชั้น 2 และไม่มีลิฟท์ รวมทั้งไม่มีพนักงานงานยกกระเป๋าคอยให้บริการ
  12. เนื่องจากไซบีเรียบางพื้นที่ เป็นพื้นที่ห่างไกล อาจทำให้ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เนตในบางพื้นที่
  13. โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับความปลอดภัยของผู้เดินทางและสภาพภูมิอากาศเป็นสำคัญ
  14. ผู้เดินทางควรเตรียมเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับการเดินขึ้นเขา และเตรียมยารักษาโรคประจำตัวให้พร้อม เนื่องจากบางสถานที่ท่องเที่ยว อยู่ห่างไกลสถานพยาบาล
  15. เนื่องจากทริปนี้ เป็นทริปท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อาจไม่มีจุดช็อปปิ้ง เมื่ออยู่นอกเขตเมือง
  Overall Rating
  0/5

  LEAVE YOUR COMMENT