พาไปเยือนอุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ (Plitvice Lake National Park) อุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ ที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย!!
test Footrer