fbpx

Travel consultant

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการเดินทาง

  • ทีมงาน Patourlogy ยินดีบริการให้คำปรึกษาเรื่องการวางแผนการเดินทาง ในด้านต่างๆ ดังนี้ เช่น
  • การเขียนแผนการเดินทาง
  • การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในเหมาะกับแผนการเดินทาง ฤดูกาลท่องเที่ยว จำนวนวัน ที่เหมาะสมสำหรับจุดหมายปลายทางนั้นๆ
  • บริการคำนวณค่าใช้จ่ายมาตรฐานสำหรับการเดินทางของคุณ
  • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพก่อนเดินทางสำหรับนักเดินทางที่มีปัญหาด้านสุขภาพประจำตัว
  • บริการเฉพาะด้านอื่นๆ เช่น การจัดทำวีซ่า

หมายเหตุ : มีการให้คิดค่าบริการให้คำปรึกษาและวางแผน สามารถสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที่ครับ