พาเที่ยวทะเลสาบเดดซี (Dead Sea) ทะเลสาบที่สามารถลอยตัวได้เพราะมีความเค็มจัด และแทบจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลย
test Footrer