ท่องเที่ยวตามเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ (Karakoram Highway ) ณ ประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นถนนที่สูง และสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
Share

ท่องเที่ยวตามเส้นทางคาราโครัมไฮเวย์ (Karakoram Highway ) ณ ประเทศปากีสถาน ซึ่งเป็นถนนที่สูง และสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
test Footrer