Safety Updates

ความปลอดภัยในการเดินทาง

Patourlogy ยึดมั่นเสมอในหลักการ “ความปลอดภัยมาก่อนเสมอ”

ทุกจุดหมายของการเดินทางของพวกเราได้รับการตรวจสอบถึงความปลอดภัยในทุกๆด้านเพื่อให้มั่นใจว่าช่วงเวลาอันสำคัญอันนี้จะผ่านไปด้วยความสุขทุกวินาที

ด้วยทีมงานที่พร้อมทั้งด้านเทคนิคและสุขภาพ เราพร้อมจะประเมินสุขภาพการเดินทางของทุกๆท่านว่าพร้อมจะเดินทางไปกับเราด้วยหรือไม่